Política de privacitat

Política de privacitat i protecció de dades personals

Mitjançant aquesta Política de Privacitat, Atlantis IT, S.L.U (d’ara endavant, “Atlantis”) pretén mostrar el seu compromís relacionat amb el compliment de les legislacions i normatives derivades del tractament de dades personals.

En concret, Atlantis manifesta el seu compromís en les normatives següents orientades a la protecció de dades de caràcter personals:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).

Atlantis, com a responsable del present lloc web, de conformitat amb les normatives esmentades, comunica que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de caràcter tècnic i organitzatiu, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades.

A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

 • Identitat: Atlantis IT S.L.U
 • CIF: B66212630
 • Direcció postal: Carrer de Casp 118, 2º 1º – 08013 Barcelona
 • Telèfon: +34 93 496 08 69
 • Correu electrònic: info@atlantismoto.com

Quina és la finalitat del tractament de les vostres dades?

La recollida i el tractament de les dades personals que es faciliten a Atlantis a través d’aquesta pàgina web es fan d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i amb la finalitat exclusiva de garantir el servei sol·licitat.

Així mateix, en el cas que adquiriu un producte a través de la nostra pàgina web, utilitzarem les vostres dades per tramitar tot el procés de compra i adquisició del producte. Aquestes dades s’han de guardar mentre es puguin derivar responsabilitats mercantils o fiscals.

Tractarem les dades facilitades per les persones interessades en els nostres productes per gestionar els seus dubtes i consultes sobre aquests. Aquestes dades es guardaran durant el temps requerit per atendre la vostra petició.

Tractament Perquè farem servir les vostres dades Termini de conservació
Usuaris web i atenció al consumidor Tractarem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d'atendre la seva sol·licitud, registrar, gestionar les sol·licituds, requeriments o dubtes dels usuaris que puguin fer via web i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters. En cas que no faciliti les vostres dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·licite la supressió.
Dades personals del correu electrònic Tractarem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-vos els serveis que ens heu sol·licitat, atendre les vostres sol·licituds d'informació i enviar-vos comunicacions comercials. En cas que no faciliti les vostres dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la supressió.
Les dades personals que les persones interessades hagin lliurat a Atlantis es tractaran únicament per tal de què van ser informades i que van autoritzar. La base legal per al tractament de les dades de les persones interessades és l’execució de la relació o serveis efectuats amb Atlantis. En cap cas no es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Quina és la base de legitimació del tractament de les vostres dades?

Atlantis informa que tractarà les seves dades, atenent la finalitat sol·licitada, segons:
 • El seu consentiment,
 • Execució de la compra,
 • Compliment legal i/o Interès legítim.
Per tant, la base legal per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per les persones interessades per dur a terme les finalitats anteriorment descrites. El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposarà la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

Qui és el destinatari de les dades?

Com a norma general, Atlantis únicament comunicarà dades de caràcter personals a terceres parts en els casos necessaris per poder desenvolupar una prestació adequada del servei sol·licitat. Així doncs, Atlantis podrà cedir les dades de caràcter personals per complir les obligacions legals o fiscals o per al correcte desenvolupament de determinats processos.

Quins són els seus exercicis de dret en matèria de protecció de dades?

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades, la base legal de les quals és el consentiment de linteressat. Teniu dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Atlantis informa que podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació de tractament, portabilitat i oblit, així com retirar el seu consentiment posant-se en contacte, mitjançant correu electrònic, a la següent adreça: info@atlantismoto.com. També podreu exercir els vostres drets posant-vos en contacte mitjançant correu postal a la següent adreça: Carrer de Casp 118, 2º 1º – 08013 Barcelona L’usuari haurà d’especificar quin dret voldrá exercitar, així com còpia de les vostres dades identificatives (ex. DNI/Passaport). En cas que, per verificar la seva identitat, necessitem dades addicionals dels que ens faciliti, us ho farem saber. A més, podreu interposar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Veracitat i actualització de les vostres dades

L’usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

Actualització de la política de privacitat

Aquesta política de privacitat ha estat actualitzada al febrer de 2022. Atlantis, en el cas d’actualitzar aquesta Política de Privacitat publicarà les successives versions a la present web.
Cistella de la compra
Desplaça cap amunt